Adresse: Pawlodar, st.Tolstogo 26
Telefon: +77713225421
русский язык deutsche

Filialen

Aksu

Aksu


Aksu, Auezov St. 8, Aksu Palast der Kultur, Zimmer Nr. 30, 31 +77051540420

Zhelezinka

Zhelezinka


mit. Zhelezinka, Haus der Kultur, Lenin 59 +77183121423

Uspenka

Uspenka


+77183492376, +77778792256

Sherbakty

Sherbakty


+77053251501, +77779400243

Rozovka

Rozovka


+77051421389, +77184554312